Vyberte svoju verziu

Prehľad verzií (PDF)  PDF Download Cenník / Objednávkový formulár (PDF)  PDF Download

Vlastnosti programu

portier® vision
Standard

portier® vision
Plus

portier® vision
Profi

Informácie o sieťovej prevádzke::

verzie portier®plus a portier®profi môžu byť nainštalované v rámci jednej pobočky (PSČ) na ľubovolnom počet PC (klientů)!

Cena (bez DPH)
Cena (s DPH)
289.00 €
343.91 €
890.00 €
1059.10 €
1790.00 €
2130.10 €
S pomocou "obchodného balíku" môžete používať vlastný MS SQL-Server namiesto serveru Firebird. V cene je celý deň našeho pracovníka strávený u Vás vrátane všetkých výdajov, inštalácie, nahrania dát a prvého preškolenia.

Maximálny počet spravovaných uzamykacích systémov
(nezávisle na výrobcovi)

1

3

neobedzene

Počet vložiek
(suma všetkých uz. systémov)

500

1000

neobedzene

Možnosti programu
 

Automatické aktualizácie (online, nastavitelné)

Časovo obmedzený výdaj kľúčov

Import dát takmer všetkých výrobcov
Spravy o poškodených kľúčoch
Podrobná história všetkých pohybov
Pripomienka budúcich požiadavkov na vrátenie
Výdaj kopií kľúčov (kľúč + číslo kópie)
Možnosť zjednotených vložiek
Správa skupinových kľúčov
Štatistiky uzamykacích systémov a budov
Možnost centrálnych vložiek (do 4 kombinácií)
Online pomoc a podpora
Ochrana prístupu heslom
Správa osôb s možnosťou automatického importu dát (CSV)
Tlač potvrdení pre každý pohyb kľúča
Zobrazenie uzamykacieho plánu
Tlač uzamykacieho plánu
Možnosť školenia a podpory u vlastníka programu
Načítanie bezpečnostných kariet
Ohlásenie straty kľúčov
Možnost centrálních vložek (bez obmedzení)
Správa vložiek, vrátane histórie
Vyhľadať a nahradiť pre takmer všetky záznamy
Potvrdenie výdaja podpisom, alebo PINom
Správa užívateľov, prideľovanie užívateľských prístupov
Prevod kľúčov medzi skladmi s potrdením
Oprávnenie k správe skladu
Možnosť úpravy reportov (potvrdení)
Odstupňovanie kompetencií
Rôzne jazykové mutácie

1 jazyk

Sieťová architektúra klient-server (TCP/IP)
Synchronizácia osobných údajov
Fotografia vlastníka kľúča
Protokol všetkých zmien (súbor log, nastaviteľný)
Filtrovanie v uzamykacom pláne
Vytvoření uzamykacího plánu
Rezervovaný výdaj kľúčov a zväzkov
Výdaj kľúčov v časových obdobiach
Správa zväzkov kľúčov, i cez rôzne uz. systémy
Vyhľadávanie kľúčov skrz všetky objekty
Možnosť nastavenia oprávnení k aktualizáciám
Správa predajcov uz. systémov
Tlač preukazu s fotografiou
Vrátenie kľúča do cudzieho skladu
Plány budov (DWG, DXF)
Informácie a výdaje priamo z plánu budovy
Správa objektu a uz. plán môžu byť úplne skryté
Schlüsselausgaben direkt aus CAD-Plan
Správa záloh za kľúče

Prehľad verzií (PDF)  PDF Download Cenník / Objednávkový formulár (PDF)  PDF Download