Technické požiadavky

K tomu, aby ste mohli plne využívať program portier® vision platia tieto technické požiadavky: