Aktuálna verzia 4

portier® vision
Správa uzamykacích systémov

Náš program môžete využívať 60 dní na testovanie.
Dáta vytvorené počas tejto doby budú po zachovaní programu zachované.

Licenčný kód pre demo verziu programu získate priamo tu

Pri prvom štarte programu použite tieto prihlasovacie údaje (dodržujte veľké a malé písmená):

Užívateľ:   START
Heslo:  START

Príručka k portier® vision

Ovládač pre "DigiPad" - tablet pre digitálny podpis

Originální formuláře k portier® vision

Stiahnuteľné dáta sú komprimované (zabalené). Pred použitím musíte tieto archívy rozbaliť pomocou k tomu určených programov, napr. WinZip alebo 7zip. Na čítanie dokumentov vo formáte PDF môžete použiť bezplatný program Adobe Reader. Adobe Reader.

Podpora

Pre pomoc a podporu nás kontaktujte na adrese: portier@egline.eu.
V naliehavých prípadoch nás môžete kontaktovať na tel. č.: +420 776 358 650

Obchodníci a poradci sa môžu prihlásiť na obchodnom portále..