Wersje

Wersje (PDF)  PDF Download Cennik i formularz zamówienia (PDF)  PDF Download

Cechy programu

portier®

portier® plus

portier® profi

obowiązuje od 01.01.2013:

informacja o sieci

wersje portier®Plus i portier®Profi umozliwiają obsługę dowolnej ilości stanowisk sieciowych w tej samej lokalizacji (ten sam kod pocztowy!)

Cena rekomendowana (netto)
Cena rekomendowana w Niemczech
(w tym 19% VAT)
289.00 €
343.91 €

890.00 €

1059.10 €

1790.00 €
2130.10 €

Liczba zarządzanych systemów zamknięć

1

3

nieograniczony

Liczba wkładek (ogółem, wszystkie systemy)

500

1000

nieograniczony

używany SQL Server

Firebird 2.5 Firebird 2.5 Firebird 2.5
opcjonalnie dla "plus" i "profi" dostępny: „business package”: który obejmuje dzień pomocy na miejscu, wszystkie diety, instalacje, strategiczne doradztwo, wstępne przeszkolenie Euro 1773.10 (netto 1490.-). Porozmawiaj z nami!
Cechy wyposażenia
 

automatyczne kopie zapasowe

wydawanie z ograniczeniem (na czas określony)

import danych do prawie wszystkich producentów
Zgłoszenia defektów

szczegółowa lista wszystkich obiegów

cyfrowy podpis (z dodatkowym sprzętem komputerowym)

przypomnienie o terminach zwrotu

wydawanie z przypisaniem do egzemplarzy (klucz+numer egzemplarza)

zarządzanie kluczami grupowymi, szczegółowe infromacje

identyfikacja przoprzez transponder używany przez klienta (dodatkowy sprzęt komputerowy)

hasło bezpieczeństwa

zarządzanie personelem z importem danych + automatyczne porównanie

wydruk pokwitowania obiegu klucza (możliwość stworzenia szaty graficznej)

wyświetlanie planu systemu

kontrola wykrytych kluczy

odczyt karty bezpieczeństwa (wymagany czytnik)

zmiana rezerwacji kluczy

uproszczony dostęp poprzez "single sign on"

zgłoszenie utraty

zarządzanie wkładkami (w tym historia montażu)

zarządzenie użytkownikami (różne poziomy uprawnień)

uprawnienia do zarządzania depozytani kluczy, także w zależności od użytkownika

dowolna definiacja wydruków (raporty)

rozszerzone funkcje kopiowania

wybór formularza

pozwolenie postępowania (przez web-services)

zarządzanie dostawcami

różne języki (D, NL, UK, E, F, PL, inne wersje językowe na zapytanie)

1 język

kompatybilność z siecią jako prawdziwy klient- server (TCP/IP)

sporządzanie planu systemu

klucze i pęki kluczy, wydawanie bieżące (w stanie zawieszonym)

zarządzanie pękami kluczy, także do różnych systemów

wyszukiwanie kluczy w kilku obiektach

szukanie i zastępowanie w prawie wszystkich pól, również wyfiltrowanych

wydruk legitymacji m.in..: z fotografią użytkownika oraz jego uprawnień

połączenie z DEISTER - boksy kluczy

możliwość całkowitego ukrycia systemów i budynków

odczytanie i włączenie elektronicznego systemu zamykania

tworzenie elektronicznych zamówień

możliwość zamieszczania planów budynku m.in..: Auto-CAD, DXF, DWG

dostęp do informacji i wydawanie kluczy bezpośrednio z poziomu planu CAD

zarządzanie zabezpieczeniami

rozdzielić nośniki kluczy ze stanowiskiem

Wersje (PDF)  PDF Download Cennik i formularz zamówienia (PDF)  PDF Download