Wymagania techniczne

Aby móc w pełni zarządzać systemami zamknięć i kluczami przy wykorzystaniu portier® vision, komputer musi spełniać następujące wymagania techniczne: