log4j is een raamwerk voor het loggen van applicatieberichten in Java. We gebruiken geen Java - onze software wordt daarom NIET beïnvloed.

portier® vision

portier® vision
Eenvoudig, veilig en snel, dat is onze visie op software

Wat u verder nog wilt weten:

(* versieafhankelijk)

Met portier® vision

en dat is allemaal

Technische vereisten
Om te zorgen dat u portier® vision volledig kunt inzetten voor uw sluitsysteembeheer en sleuteluitgifte, gelden de volgende technische vereisten: