Technické požadavky

K tomu aby jste mohli plně využívat program portier® vision platí tyto technické požadavky: