Aktuální verze 4

portier® vision
Správa uzamykacích systémů

Náš program můžete používat 60 dní pro testování.
Data vytvořena během této doby budou po zakoupení programu zachována.

Licenční kód pro demo verzi programu získáte přímo tady.

Při prvním startu programu použijte tyto přihlašovací údaje (dodržujte velká a malá písmena):

Uživatel:  START
Heslo:  START

Příručka k portier® vision

Ovladač pro "DigiPad" - tablet pro digitální podpis

Originální formuláře k portier® vision

Data ke stažení jsou komprimovány (zabalené). Před použitím musíte tyto archívy rozbalit pomocí k tomu určených programů, např. WinZip nebo 7zip. K pročtení dokumentů ve formátu PDF můžete použít bezplatný program Adobe Reader.

Podpora

Pro pomoc a podporu nás kontaktujte na adrese: portier@egline.eu.
V naléhavých případech nás můžete kontaktovat na telefonu: +420 776 358 658

Obchodníci a poradci se můžou přihlásit na obchodním portálu.